Kérdésed van? Hívj minket! +36308802605

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési feltételek

 

Eladó megnevezése, adatai

Eladó neve

Manu-Vet Kft.

Eladó székhelye és postai címe

1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.

Cégjegyzékszám

01-09-396696

Adószám

27756852-2-42

Telefonszám

36308802605

E-mail cím

info@manuvet.hu

Honlap címe

https://manuvet.hu/

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve, engedély száma

Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Kereskedelmi Osztály, 124425/E/1

A tárhelyEladó neve, címe, email címe

 

Unas Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

unas@unas.hu

https://unas.hu/

 

 1. Általános rendelkezések
  1. A Manu-Vet Kft., mint a Manuvet webshop üzemeltetője (Eladó) az általa forgalmazott állatgyógyászati termékek, takarmányok, felszerelések esetében lehetővé teszi az online vásárlást a https://manuvet.hu/ oldalon.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Eladó (továbbiakban: Eladó) valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között az áruk megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint az Eladó és a Vevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
  3. Az Eladó online internetes rendszert (a továbbiakban: Portál) üzemeltet különböző termékek megvásárlásának elősegítésére. Az Eladó a Vevők részére a Portálon listázott termékek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
  4. A vásárlást megelőzően valamennyi Vevőnek (a továbbiakban: Vevő) el kell fogadnia a jelölő négyzet bepipálásával a jelen ÁSZF-ben lentebb meghatározott szerződési, és felhasználási feltételeket. A Portál használata kizárólag e feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a szerződési, felhasználási feltételeit az Eladó a jövőben módosítja, a változásokat a Portál nyitóoldalán közzéteszi és a módosításra a Vevők figyelmét felhívja.
  5. A Vásárló az „Pénztár” gomb megnyomása után eljut a pénztárba, ott fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. Ezt követően a „Megrendelés” gomb megnyomásával eljut az „Összegzés” menüpontba, ahol megtekintheti a megrendelése adatait, és a „FIZETÉS” gomb megnyomásával véglegesíti azt, amivel fizetési kötelezettsége keletkezik. A rendszer ezt követően átirányítja az OTP SimplePay oldalra.
  6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket az Eladó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vevő által megadott adatok, a termékre vonatkozóan az Eladó rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 
  7. A létrejött szerződést az Eladó külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző pontban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről.
  8. A szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban (link) meghatározott körben hozzájárult.
  9. Eladó kizárólag a https://manuvet.hu/ oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési módszerek valamelyikének kiválasztásával megvásárolt termékekért felel. Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a Személyes adatok menüpont alatt. 
  10. 1.10.A Szerződés alapján az Eladó köteles a megrendelt terméket az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint a Vevőnek átadni, a Vevő pedig a terméket átvenni és az árát megfizetni.
  11. 1.11.A megjelenített termékek az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint, elektronikus úton rendelhetők.
  12. 1.12.A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forint pénznemben (HUF) meghatározott bruttó árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt – jelenleg 27% mértékű – általános forgalmi adót (ÁFÁT).
  13. 1.13.Az Eladó és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Vevő által megrendelt termék Vevő általi igazolt átvételéig, illetve a vételár Eladó részére történő megérkezéséig tart.
  14. 1.14.A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
  15. 1.15.A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
  16. 1.16.A Felek közötti szerződés magyar nyelven jött létre.
 2. Regisztráció, a Vevő adatai
  1. Az előzetes regisztráció során – a Vevői fiók létrehozásával – lehetővé válik, hogy a Vevőnek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlása során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja. Ebben az esetben a jövőben ismételten meg kell adnia adatait.
  2. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.
  3. A Vevőt teljes körű felelősség terheli a Vevői fiókjához tartozó Vevőnév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Eladó ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a Vevőnév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért az Eladó nem felel.
  4. A Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Portálon. Az Eladó kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Az Eladó a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás (pernyertesség) következtében a szerződés a megkötésének időpontjától érvénytelenné válik, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.
  5. Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Eladó tájékoztatja a Vevőket, hogy az Eladóval történt egyeztetés és Vevő egyértelmű beazonosítása után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba. 
  6. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).
  7. A Vevő által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató (Link) tartalmazza, amely elérhető a vásárlási felület impresszumában is. 
  8. A személyes adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatban az Eladó az elvárható legnagyobb gondossággal jár el.
  9. A szolgáltatás igénybevételével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vevő által a vásárlás során megadott személyes adatokat továbbíthassa a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett más üzleti partnereinek, mint adatfeldolgozóknak. A megrendelt termékek kiszállítását a Foxpost Zrt. végzi.
 3. A megvásárolható termékek köre és árak
  1. A https://manuvet.hu/ oldalon megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg.
  2. A webshopban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, vételárát, a termékekről fotót jelenít meg.
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. Eladó az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.
  4. Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruház felületén, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor Eladó nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Vevőnek joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 4. A megrendelés és a vásárlás visszaigazolásának menete
  1. Vevő a Portálon elvégzett regisztrációt követően rendelheti meg a kiválasztott termékeket vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
  2. A megrendelés a Portálon lehetővé tett elektronikus úton, a lentebb részletezett módon történik.
  3. A megrendelés menete: 
 • A megvásárolni kívánt terméket/termékeket helyezze a Portálon megjelenített „Kosárba”, állítsa be a termék darabszámát. A jobb felső sarokban megtalálható "Kosár tartalma" modulban folyamatosan figyelemmel kísérheti a kosár tartalmának változását.
 • A megvásárolni kívánt termék/termékek kosárba helyezését követően amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizni kell a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kell kattintani. Majd válassza az "Pénztár" gombot.
 • Ezt követően a „Megrendelés” gomb megnyomásával eljut az „Összegzés” menüpontba, ahol megtekintheti a megrendelése adatait.
 • Vásárló megadja a szállítási címet, szállítási módot,
 • majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:
 • Készpénzzel a helyszínen: Amennyiben a megrendelt terméket a Vevő személyesen veszi át, lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét készpénzben vagy bankkártyával  teljesítse a megrendelt termék(ek) átvételekor.
 • Online bankkártyával: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Eladó által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
 • A „Megrendelés” gomb megnyomásával véglegesíti a megrendelést, amivel fizetési kötelezettsége keletkezik. A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. 
 • A rendszer ezt követően átirányítja az OTP SimplePay oldalra.
 • A regisztráció során megadott számlázási adatokat a Rendszer betölti. Fontos, hogy a megrendelésekor, minden esetben ügyeljen a megadott vásárlói, számlázási adatok helyességére, ugyanis a megadott adatok alapján kerül számlázára a megvásárolt termék.
  1. Szállítási költség: Házhozszállítás esetén bruttó 2400 Ft, 25 000 Ft alatti rendelések esetében.  Csomagautomatába történő kézbesítés esetén bruttó 1141 Ft. Eladó kizárólag Magyarország területén szállít.
  2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Vevő a Ptk.6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Vevő nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
  3. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
  4. Megrendelés véglegesítése: Kérjük, a megrendelés elküldése előtt ismét ellenőrizze a megadott adatok helyességét! A telefonszám vagy az e-mail cím helytelen megadása esetén meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel, és a megrendelés teljesítése. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a helytelenül megadott e-mail elérhetőség vagy az e-mail postafiókjához tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Vevő a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A megrendelés során Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására vagy törlésére.
  5. A megrendelés fentiek szerint történő elküldése ajánlattételnek minősül a Vevő részéről, míg a visszaigazolással létrejön a felek közötti Szerződés.
  6. Megrendelés visszaigazolása: Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
  7. 4.10.Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban részletezett visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Eladó az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
  8. 4.11.A https://manuvet.hu/ honlapon a kártyás fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a kártyabirtokos kártyája nem forint devizanemű. Az oldalon látható HUF csupán tájékoztató jellegű, mert a fizetés a kibocsátó bank terheléskori deviza eladási árfolyama szerint történik. A Vevő bankszámláján a fizetés beterhelt összege forintban – a kártyatársasági, illetve a kibocsátó banki konverziók miatt – minimálisan eltérhet az árfolyamváltozás következtében.
  9. 4.12.Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról számlát bocsát ki, mely a Vevő által megadott e-mail címre kerül megküldésre. Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton készül számla, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.
 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
  1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
  2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-10 munkanapon belül.
  3. Ha az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
  4. Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  5. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  1. Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait. 
  2. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. Ez azt jelenti, hogy Eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Vevő az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (ha van az utánvét díját) (oda-vissza) is érvényesíti a Vevőkkel szemben.
  3. Felhívja Eladó a Vevő figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Vevőt terheli.
 1. Elállási és felmondási jog gyakorlása, a vételár visszatérítése
  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  2. A Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
  3. Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
  4. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, Eladó nem vállalta e költség viselését.
  5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
  6. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt 

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,

olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak, 

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  1. Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Portál folyamatos üzemeltetése az Eladó előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Eladó ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
  2. Az Eladó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
  3. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
  4. 6.10.Az Eladó kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
  5. 6.11.Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor Eladót visszatartási jog illeti meg.
  6. 6.12.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  7. 6.13.Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Eladó címen leadni.
  8. 6.14.Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
  9. 6.15.Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
  10. 6.16.A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
  11. 6.17.Eladó nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  12. 6.18.A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  13. 6.19.Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vevő Eladó részére.
  14. 6.20.A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
  15. 6.21.Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Vevőnek minősülő Vevőt illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  16. 6.22.Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát Eladó elérhetőségein jelezni. 

Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Eladó címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy Eladó részére átadni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

Eladó azonban nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Jótállás, szavatosság
  1. Hibás teljesítés

Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Eladó, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vevő és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Vevőnek minősülő Vevőt illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Vevő: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság:

Vevő Eladó hibás teljesítése esetén Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy– végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vevő akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Vevőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a Vevő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Vevő adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Termékszavatosság:

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

 1. Szavatossági igény esetén történő eljárás
  1. Vevő és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.
  2. Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
  3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §).
  4. Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.
  6. Ha Eladó Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Vevőt.
  7. Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  8. Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor Eladó a Vevőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Vevő előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Vevő általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Panaszkezelés
  1. Vevő e-mailen (info@manuvet.hu) és postai úton (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.) jelezheti panaszát.
  2. Eladó a beérkező e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi a panasz kivizsgálását. Eladó az info@manuvet.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint rendszerezve nyilvántartja és megőrzi.
  3. Eladó a postai úton beérkező panaszokat a beérkezést követően 30 napon belül írásban megválaszolja és megkezdi a panasz kivizsgálását.
  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési nyilatkozatot Eladó nem tett).
  5. A Vevő panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmivédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

 1. Szerzői jogok
  1. 10.1.Eladó internetes szolgáltatásfoglalási rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Manu-Vet. Kft. szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. 
  2. 10.2.A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolat készítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. 
  3. 10.3.Eladó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Eladó írásos hozzájárulása nélkül.
 2. Vegyes rendelkezések
  1. 11.1.Eladó és Vevő a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  2. 11.2.Felek rögzítik, hogy Eladó webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és Eladó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Eladó a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
  3. 11.3.Eladó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Eladó letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
 3. Záró rendelkezések
  1. 12.1.Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén az Eladó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
  2. 12.2.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  3. 12.3.A jelen ÁSZF-nek a megrendelővel való megismertetéséről Eladó oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://manuvet.hu/ weboldalon közzétételre kerül, illetve a Vevő számára a hozzáférés mindenkor biztosított. A módosítást követően a szolgáltatás további igénybevétele módosított ÁSZF elfogadásának minősül. 
  4. 12.4.A jelen ÁSZF 2024.01.30. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását Eladó a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a https://manuvet.hu/ weboldalon.

Budapest, 2024.01. 30.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

 

A Manu-vet Korlátolt Felelősségű Társaság által a https://manuvet.hu/oldalon végzett adatkezelésről

A Manu-vet Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) az adatkezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, elkötelezett az adatvédelem iránt. A jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság alapelvei az Adatkezelő adatkezelése során maradéktalanul érvényesülnek.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályok alapján történik 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR), 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, 
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Adatkezelő:

Név: Manu-Vet Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő: Dr. Bulyáki Boglárka ügyvezető 

Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11

Cégjegyzékszám: 01-09-396696

Adószám: 27756852-2-42

E-mail: info@manuvet.hu

Honlap: https://manuvet.hu/

Adatfeldolgozók:

Tárhely-szolgáltatás: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Online számlázás: Innovip.hu Kft. 6723 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó

Online fizetés: OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Szállítás: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Felhasználó: Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybe vevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a az közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

A weboldalról regisztráció nélkül is rendelhető termék, de regisztrációval könnyebbé válik a szolgáltatás igénybevétele. Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A webshop használatához, az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokhoz az Adatkezelő feladatellátással megbízott munkatársa férhet hozzá, akit titoktartási kötelezettség terhel munkavégzés során megismert adatok vonatkozásában.

Az adatkezelő által végzett adatkezelések

Weboldalon történő regisztráció és bejelentkezés

Adatkezelés célja 

Többletszolgáltatás nyújtása, a felhasználó azonosítása abból a célból, hogy a következő vásárláskor az adatok ismételt magadására ne legyen szükség. 

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 

Kezelt adatok köre 

Regisztráció során a Felhasználó által megadott adatok:

 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mail cím
 • jelszó megerősítése

Bejelentkezéshez szükséges adatok: felhasználónév és jelszó

Adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

A regisztrációval létrehozott profil szerkesztése, további adatok megadása 

Adatkezelés célja 

A regisztrált felhasználónak lehetősége van az általa létrehozott profilban számlázási és szállítási adatok megadására, valamint azok módosítására. Az adatkezelő ezáltal biztosítja a honlap könnyű kezelhetőségét és használatát.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

Korábbi rendelések adatai, számlázási cím adatai, szállítási cím adatai, fiókadatok, jelszóváltoztatás adatai (régi és új jelszó)

Adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig

A megrendelés fogadásával összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja 

A felhasználó által leadott megrendelés fogadása, felhasználó által kiválasztott termék megvásárlása.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Kezelt adatok köre

termék megnevezése, darabszáma

szállítási/számlázási információk: név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím

szállítási mód kiválasztása: GLS vagy személyes átvétel

GLS esetén bankkártya vagy utánvét, személyes átvétel esetén csak bankkártya 

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a vásárlástól számított 2 évig kezeli az adatokat.

A megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja 

A megrendelt termékek vételárának a https://manuvet.hu/ oldalon keresztül bankkártyával történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Kezelt adatok köre 

A vételár bankkártyás fizetésével kapcsolatban a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeljük: 

név, ország, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés időtartama 

A fizetés technikai lebonyolításáig.

Adatfeldolgozó

Bankkártyás fizetés során Önt a https://manuvet.hu/ oldalról az OTP Mobil Simple Pay biztonságos fizetőoldalára (OTP Simple Pay”) irányítjuk

A fizetés közvetlenül az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (OTP Mobil Kft.) által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. 

Az átirányításkor az Adatkezelő az OTP Simple Pay üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. számára átadja az alábbi adatokat: 

 • vezetéknév; 
 • keresztnév; 
 • ország; 
 • telefonszám; 
 • e-mail cím.

Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme

Tájékoztatjuk, hogy az OTP Simple Pay oldalon megadott adatok tekintetében az OTP Simple Pay üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. önálló Adatkezelőnek minősül. 

Az OTP Simple Pay oldalon megadott személyes adataihoz kizárólag az OTP Mobil Kft. fér hozzá.

Az OTP Simple Pay rendszerben az Ön által megadott alábbi adatok a sikeres fizetéshez szükségesek: 

 • bankkártyaszám; 
 • bankkártya birtokos neve; 
 • bankkártya lejárati dátuma; 
 • bankkártyához tartozó CVC/CVV kód melyet zárt rendszerben biztonsági kódként Ön ad meg a sikeres fizetés érdekében

Az OTP Simple Pay rendszer adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

https://simplepay_adatkezelesi_tajekoztato

 

A megvásárolt termékek Felhasználó által választott kiszállítása érdekében az Ön által megadott szállítási adatokat átadjuk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. részére.

A számla kiállításával összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja 

Az Ön által kiválasztott termékek vételárának megfizetéséről számla kiállítása és megküldése a befizetőnek.

Adatkezelés jogalapja 

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Kezelt adatok köre 

 • A vételár megfizetéséről szóló számla kiállításával kapcsolatban az alábbi személyes adatait kezeljük:
 • E-mail cím
 • Irányítószám, település, utca, házszám
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • A megvásárolt termék megnevezése darabszáma, vételár összege

Adatkezelés időtartama 

A számla adatait, bizonylatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig tároljuk.

Adatfeldolgozó

Innovip.hu Kft. 6723 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó

Kapcsolatfelvételi űrlap

Adatkezelés célja 

Termékekkel kapcsolatos kérdések és észrevételek eljuttatása az Eladó részére a „Kapcsolat” menüpont alatt elérhető kapcsolati űrlap felhasználásával

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

név, e-mail cím, üzenet tartalma, tárgya

Adatkezelés időtartama 

Az üzenetben írtak elintézéséig, vásárlói panasz esetén az fogyasztóvédelmre vonatkozó szabályok szerint.

Garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Adatkezelés jogalapja 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] Jogi kötelezettség

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni 

Kezelt adatok köre 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásvisszavonásáig, azaz a hírlevélküldés szolgáltatásról történő leiratkozásig.

Marketing célú adatkezelés

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

A Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld a szolgáltatásra feliratkozó felhasználók részére aktuális ajánlatairól, akciókról.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásvisszavonásáig, azaz a hírlevélküldés szolgáltatásról történő leiratkozásig.

Süti tájékoztató

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Ez a cookie a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz van társítva, amely a Google gyakrabban használt elemző szolgáltatásának jelentős frissítése. Ez a cookie az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám kliensazonosítóként történő hozzárendelésével. A webhely minden oldalkérelmében szerepel, és a látogatói, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a webhelyelemzési jelentésekhez.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

IP cím

Adatkezelés időtartama 

2 év

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Ezt a cookie-t a Google Analytics állítja be. Minden egyes meglátogatott oldal egyedi értéket tárol és frissít, és az oldalmegtekintések számlálására és nyomon követésére szolgál.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

oldalmegtekintések száma, IP cím

Adatkezelés időtartama 

1 nap

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Ez a cookie a Google Universal Analytics-hez van társítva, a dokumentáció szerint a kérések arányának csökkentésére szolgál – korlátozva az adatgyűjtést a nagyforgalmú webhelyeken.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

IP cím, kérések száma

Adatkezelés időtartama 

1 perc

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): Célzó cookie-k használatával összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Ezt a cookie-t a YouTube a beágyazott videók megtekintéseinek nyomon követésére állította be.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

IP cím, videó megtekintések száma

Adatkezelés időtartama 

A videó törléséig.

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): Célzó cookie-k használatával összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Ezt a cookie-t a Youtube állítja be, hogy nyomon kövesse a webhelyekbe ágyazott Youtube-videók felhasználói preferenciáit; azt is meghatározhatja, hogy a webhely látogatója a Youtube felület új vagy régi verzióját használja-e.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Kezelt adatok köre 

IP cím 

Adatkezelés időtartama 

6 hónap

A cookie-k (sütik) kezelése, törlése:

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: Google Analytics & Privacy 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog: Ön a GDPR 15. cikk 1. bekezdésének megfelelően tájékoztatást kérhet a Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, amelyet az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre;
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról;
 • adattovábbítás esetén a címzettek köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintettet megillető jogokról és érvényesítési módjáról;

Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet az általunk kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítjuk azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.

Helyesbítéshez való jog: Ön a GDPR 16. cikkének megfelelően kérheti személyes adatainak helyesbítését amennyiben azok valótlanok, vagy pontatlanok, illetve személyes adataiban bekövetkezett változás esetén köteles azt bejelenteni.

Törléshez való jog: Ön a GDPR 17. cikk 1. bekezdésével összhangban a személyes adati törlését kérheti. A megőrzési időn belül a kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.

Korlátozáshoz való jog: Ön a GDPR 18. cikk 1. bekezdésével összhangban kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha már nincs szükség a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk. 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra a GDPR 21. cikk 1. bekezdésével összhangban, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben megvizsgáljuk az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

Jogorvoslat

Az Érintett a részére biztosított jogok gyakorlása érdekében kérelmével az Adatkezelőhöz fordulhat. Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak a kezelése során nem tartotta be a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

2024. március 3.